Muội Muội Ta Là Nữ Oa

Muội Muội Ta Là Nữ Oa

Muội Muội Ta Là Nữ Oa Review Rating: 8.58 out of 10 based on 29467 reviews. 0
Tác giả : editor - | 11:10 11/07/2019 | 5,945,696 Lượt xem

Xuyên việt hồng hoang, trở thành Nữ Oa ca ca, đại năng Phục Hy?

Đã ta là Phục Hy, tự nhiên, đúc, vạn kiếp không tổn hại thân thể, tu, cái thế thần thông thuật, chỉ vì bảo vệ này nhất đáng yêu muội muội.

Chỉ là cái này cái muội muội…

Ca ca, cái này động phủ ta không thích, đổi một cái!

Ca ca, cái này thần thông ta không thích, đổi một cái!

Ca ca, cái này tẩu tử ta không thích, đổi một cái!

Ca ca, cái này tư thế ta không thích, đổi…

(Câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, chớ bắt chước.)