Mukuro Chandelier [Pháp Sư Chiêu Hồn] – Truyện tranh

Mukuro Chandelier [Pháp Sư Chiêu Hồn] – Truyện tranh

Mukuro Chandelier [Pháp Sư Chiêu Hồn] – Truyện tranh Review Rating: 8.68 out of 10 based on 19685 reviews. 0
Nội dung truyện Mukuro Chandelier [Pháp Sư Chiêu Hồn]:
Do dân số suy giảm, xác người dân đã trở thành lực lượng lao động đông đảo trong xã hội. Các thầy pháp được tuyển dụng cho việc điều khiển xác chết làm việc. Những xác chết này rất trung thành cho đến khi chúng có tình cảm với con người, khi đó chúng sẽ trở nên điên loạn và bắt đầu tấn công con người. Zen là một pháp sư chiêu hồn trong thành phố anh sống, và anh có nhiệm vụ điều khiến xác chết và dọn dẹp những rắc rối của “lũ xác sống.”