Mẹ Ta Là Kiếm Tiên

Mẹ Ta Là Kiếm Tiên

Mẹ Ta Là Kiếm Tiên Review Rating: 8.99 out of 10 based on 2862 reviews. 0
Tác giả : editor - | 00:12 16/01/2019 | 635,722 Lượt xem
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Huyền huyễn
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:635,722

Trần Hiểu đứng ở sân thượng bên trên, nhìn phía dưới biển người mênh mông: “Ngươi nếu là không nhận ta, ta liền từ này nhảy xuống.”

Thu nhận học sinh làm lão sư mặt đầy tức giận: “Đây là con cái nhà ai, đem cha mẹ của hắn tìm đến?”

Hồi lâu, Trần Mẫu vội vã chạy tới, đứng ở Trần Hiểu bên người, đại nghĩa lẫm nhiên nói: “Nếu là không nhận con của ta, hai mẹ con chúng ta liền từ này nhảy xuống.”

Mọi người: “…”

Đây là một cái nhân vật chính mẹ, bức nhân vật chính còn “Tiện” cố sự.