Mạt Thế Trọng Sinh Hắc Ám Quốc Độ

Mạt Thế Trọng Sinh Hắc Ám Quốc Độ

Mạt Thế Trọng Sinh Hắc Ám Quốc Độ Review Rating: 8.76 out of 10 based on 6130245 reviews. 0
Tác giả : editor - | 08:46 11/01/2020 | 6,130,245 Lượt xem
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Ngôn tình
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:6,130,245

Bởi vị diện va chạm, Trùng tộc xâm lấn.

Bạch Côn tự tận thế sống lại, ở kiếp này ta đem đặt chân lên đỉnh cao nhất.

Bằng vào ta ba thước Thanh Phong, bại tận chư địch, dẹp yên chư thiên.