Mạt Thế Tối Cường Bàn Vận Công

Mạt Thế Tối Cường Bàn Vận Công

Mạt Thế Tối Cường Bàn Vận Công Review Rating: 8.75 out of 10 based on 6247531 reviews. 0
Tác giả : editor - | 08:47 11/01/2020 | 6,247,531 Lượt xem
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Ngôn tình
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:6,247,531

【 vô địch chiến xa hệ thống 】

Một cái xe đạp có thể làm cái gì, có thể qua lại thời không đến tận thế!

Một túi thịt bò khô có thể làm cái gì, có thể đổi một vị mỹ kiều nương!

Một khối vứt bỏ Chip có thể làm cái gì, có thể sáng tạo một cái khoa học kỹ thuật đế quốc!

Nghe nói khoa học kỹ thuật dẫn trước hiện thực một trăm năm, lại giết không chết một đầu nộ hải cuồng giao, không sợ, ta chiến xa vài phút miểu sát hắn!