Mạt Thế Siêu Cấp Hệ Thống

Mạt Thế Siêu Cấp Hệ Thống

Mạt Thế Siêu Cấp Hệ Thống Review Rating: 8.74 out of 10 based on 6099591 reviews. 0
Tác giả : editor - | 09:43 11/01/2020 | 6,099,591 Lượt xem
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Ngôn tình
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:6,099,591

Tận thế tiến đến, khủng bố bao phủ toàn bộ thế giới, Địa Cầu trở thành Zombies cùng sinh vật biến dị bãi săn.

Triệu Thiên Lỗi ngoài ý muốn thu hoạch được thần bí siêu cấp hệ thống, tuy nhiên hắn không phải Thánh Nhân, nhưng nhìn đến người trước mắt ở giữa thảm trạng, cùng các bạn học từng cái chết đi, lại sao có thể làm được khoanh tay đứng nhìn, lại nhìn nắm giữ siêu cấp thăng cấp cùng đổi lấy hệ thống Triệu Thiên Lỗi, như thế nào chỉ huy nhân loại cùng quần thi đối kháng, khôi phục nhân loại văn minh.

Hơn 4 triệu chữ sách cũ để chống đỡ, cuốn sách này cam đoan đặc sắc không ngừng, mà lại tuyệt không thái giám. Cho ngươi không giống nhau tận thế trải nghiệm cùng nội dung cốt truyện, hoan nghênh chống đỡ.

P/s: Main không quá lãnh huyết, nhưng cũng không đàn bà, đặc biệt mang thù, sau khi kích hoạt gen thì rất bá.