Mạt Thế Chi Ma Tạp Thời Đại

Mạt Thế Chi Ma Tạp Thời Đại

Mạt Thế Chi Ma Tạp Thời Đại Review Rating: 8.91 out of 10 based on 5593378 reviews. 0
Tác giả : editor - | 08:48 11/01/2020 | 5,593,378 Lượt xem
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Ngôn tình
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:5,593,378

Vực sâu khe hở xuất hiện, bách tộc tới Địa Cầu. Đã từng thống trị Địa Cầu nhân loại, biến thành từ bên ngoài đến sinh vật con mồi.

Toàn bộ Địa Cầu, cũng theo đó nghênh đón tận thế. Mà tại cái này đáng sợ tận thế hoàn cảnh bên trong, nhân loại, cũng nghênh đón một lần tiến hóa triều dâng. Nhân loại cũng từ đây nghênh đón Ma thẻ thời đại.

Vô luận là công pháp, còn là vũ khí trang bị, lại hoặc là thông thường đồ dùng hàng ngày, đều có thể phong ấn tại nho nhỏ tạp phiến bên trong. Tinh Hải vĩ đại nhất chế tạp sư, cũng sẽ tại cái này nghênh đón tận thế tinh cầu bên trên sinh ra.