Mạt Thế Chi Hắc Ám Phù Chú Sư

Mạt Thế Chi Hắc Ám Phù Chú Sư

Mạt Thế Chi Hắc Ám Phù Chú Sư Review Rating: 8.66 out of 10 based on 5326663 reviews. 0
Tác giả : editor - | 08:50 11/01/2020 | 5,326,663 Lượt xem
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Ngôn tình
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:5,326,663

Bị Hóa Cốt Miên Long phun đến Hóa Cốt Thủy, hóa thành đầy trời cây bông mà chết Trương Thiên Sinh bất ngờ sống lại, mà cái đó tu vị cũng hoàn toàn sụp đổ, chỉ sợ là một con lợi hại điểm cấp thấp Hồng Nhãn Phún Tường thú đều có thể kết quả cái mạng nhỏ của hắn, cái cảm giác này thực sự không có cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt…

Tất cả tất cả chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu…