Mật Thất Vây Người Cá – Truyện tranh

Mật Thất Vây Người Cá – Truyện tranh

Mật Thất Vây Người Cá – Truyện tranh Review Rating: 8.89 out of 10 based on 24425 reviews. 0
Ở tuổi mười hai, tôi đã làm việc chăm chỉ để có thể đứng bên cạnh cô ấy. Cô ấy đã biến tôi từ một người không biết gì về thể thao điện tử thành một thiên tài. Chúng tôi chỉ cùng chiến đấu, không có tình cảm cá nhân. Trên đấu trường, tôi thuộc về cô ấy, những việc khác đều không liên quan....