Mạt Nhật Đoạt Xá

Mạt Nhật Đoạt Xá

Mạt Nhật Đoạt Xá Review Rating: 9.61 out of 10 based on 5710432 reviews. 0
Tác giả : editor - | 08:48 11/01/2020 | 5,710,432 Lượt xem
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Ngôn tình
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:5,710,432

Tận thế đến rồi, Địa cầu tại cách thức hóa, một tên phi thăng thất bại Tu chân giả, luân lạc trên địa cầu,

Thành công đoạt xá, tại tận thế tiếp tục đuổi tìm Đạo của hắn…

Dị năng giả là tận thế con cưng,

Thần bí Thần tứ chi địa, Thần Tuyển giả là Thần chiếu cố người may mắn,

Đây là hỗn loạn mà điên cuồng thời đại, người phản bội cùng bối đức người như cá gặp nước,

Nhưng Hỗn Độn chắc chắn quy về trật tự,

Bất kể như thế nào gian nan, coi như là thần,

Ta cũng sẽ giết tới…