Mật mã Thủy thủ V – tập 3 end – Truyện tranh

Mật mã Thủy thủ V – tập 3 end – Truyện tranh

Mật mã Thủy thủ V – tập 3 end – Truyện tranh Review Rating: 9.84 out of 10 based on 8437 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Action, Manga, Shoujo
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:2,413,825
Đây là bản dịch tập cuối cùng của bộ truyện Codename wa Sailor V, tiền thân của bộ truyện Sailormoon nổi tiếng của tác giả Takeuchi Naoko. Bản quyền thuộc về https://www.facebook.com/hongvui.truong. Mời các bạn vào trang chủ để có thể theo dõi và cập nhật sớm nhất.