Manh Nương Nhị Thứ Nguyên

Manh Nương Nhị Thứ Nguyên

Manh Nương Nhị Thứ Nguyên Review Rating: 8.63 out of 10 based on 25812 reviews. 0
Tác giả : editor - | 22:21 12/06/2019 | 5,332,157 Lượt xem

“Saber, vì sao ở ta nói nấu cơm cho ngươi thời điểm, trên đầu của ngươi có một đống tóc luôn là cao hứng vô cùng lắc lư đâu? Ta có thể chạm thử sao?” Trương Lương như thế nói.

“Tạp toái, ngươi dám đụng người nữ nhân kia mà nói, bản vương liền chặt tay của ngươi.” Gilgamesh kiêu ngạo hai tay ôm ở trước ngực, tuyên bố: “Ngươi chỉ có thể đụng bản vương.”

Saber yên lặng ôm đầu ngồi xổm xuống: “…”

“Ai, chỉ là chạm thử mà thôi á…, các ngươi không cần dùng cái dạng này.” Trương Lương nhìn trời.

Nương hóa.

Tần Thời Minh Nguyệt – Fate – Date a live – Tokyo Ghoul…