Mang Cái Vị Diện Xông Phi Châu

Mang Cái Vị Diện Xông Phi Châu

Mang Cái Vị Diện Xông Phi Châu Review Rating: 9.99 out of 10 based on 713911 reviews. 0
Tác giả : editor - | 14:06 17/01/2019 | 713,911 Lượt xem
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Đô thị
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:713,911

Đái Cá Vị Diện Sấm Phi Châu – Mang vị diện vào Châu Phi – Mang Cái Vị Diện Xông Phi Châu.

“Ngài khỏe, Phi Châu tâm hệ thống đang gắn…”

Vô tình ở giữa đạt được một khoản dị giới phần mềm, Dương Thiên Long sinh hoạt xảy ra biến đổi lớn.

Xông Phi Châu, làm mua bán, bình bạo loạn… Ở Phi Châu, Dương Thiên Long nhanh chóng quật khởi, dùng hắn ý chí kiên cường cùng tinh thần thay đổi khối này giàu có thêm đất đai cằn cỗi.

“Xin hỏi Dương tiên sinh, Phi Châu vậy mấy năm là ngài mang tới trừ tài sản ra còn có cái gì?” Xinh đẹp ABC người chủ trì quả quyết ném ra cái đề tài này.

“Hụ hụ hụ, trừ tài sản ra, ta muốn còn có rất nhiều, ví dụ như nhân tính, ví dụ như đạo đức, lại ví dụ như để cho thế giới tất cả nước thấy được chúng ta làm là một người cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác tự hào…”