Lưỡng Quảng Hào Kiệt

Lưỡng Quảng Hào Kiệt

Lưỡng Quảng Hào Kiệt Review Rating: 9.69 out of 10 based on 5275232 reviews. 0
Tác giả : editor - | 12:46 15/06/2019 | 5,275,232 Lượt xem
Quế Lâm.Li Giang từ bắc xuống nam, vòng quanh phía đông thành, chảy về phía nam.Năm xưa Tô Vũ bàn về hình thế từng viết:"Quế Lâm, lấy Ngũ Lĩnh làm đầu, liên kết Lưỡng Quảng, che chắn kinh thành, trấn nhiếp giao hải, có thế gối núi dẫn sông, khống chế mấy ngàn dặm, thực là chốn hội tụ của cả đất tây nam."Trăng chiếu lên dòng Li Giang, nước sông vẫn chảy suốt cả ngàn vạn năm nay, bọt nước trắng xóa như biển khơi lúc cuộn trào lúc trầm tư, trong cuộc lữ hành chốn thế gian này sao mà nhiều nhớ mong, cô tịch, trong chốn nhân sinh này sao mà lắm chuyện đúng sai.Con cả nhà họ Tiêu tay chắp sau lưng, không khỏi buông một tiếng thở dài.Tiêu Dịch Nhân là một người cao gầy, trông có vẻ thâm trầm, tinh minh. Hai bên mép hắn có hai vệt râu, khiến cho thân hình hơi gầy của hắn có thêm chút uy phong. Trong võ lâm, sự nóng nảy của Tiêu Dịch nhân có thể đặt ngang hàng với Bắc Đỗ Sát Cẩu, Triều Châu Lý Quyền Đầu, Vân Quý Ngưu ...