Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái Review Rating: 8.97 out of 10 based on 22994 reviews. 0
Tác giả : editor - | 08:36 14/04/2019 | 4,857,898 Lượt xem

Lục Hoa Cấm Ái là tác phẩm truyện ngôn tình của tác giả Nguyệt Lạc Tử San kể về Tiên hội Dao Trì, vực sâu Bích Lạc, thoáng kinh diễm phút đầu gặp gỡ, từ đó mà tình bén rễ sâu. Một hồi quen biết, vẫn tưởng đã hiểu nhau rất rõ. Chỉ hận đã mê đắm sai người. Bạch Dung nhất thời hiểu ra, vì sao cả ngàn đệ tử lại không ai có thể ngăn cản nàng, vì sao phu quân của mình lại muốn mình đi. Từng bước hóa sen, trong Lục giới này chỉ có một người như thế, nàng không phải là yêu, cũng không phải là ma, lại càng không phải tiên.