Lữ Quán Giết Người

Lữ Quán Giết Người

Lữ Quán Giết Người Review Rating: 9.68 out of 10 based on 2282 reviews. 0
Tác giả : editor - | 19:32 09/01/2019 | 370,115 Lượt xem
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Linh Dị
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:370,115

Tác phẩm “Lữ Quán Giết Người” là một trong những cuốn sách loại hoa tím (dành cho lứa tuổi từ 16-18) nổi tiếng của nữ sĩ Minh Quân.