lose control ( light novel ) – Truyện tranh

lose control ( light novel ) – Truyện tranh

lose control ( light novel ) – Truyện tranh Review Rating: 8.51 out of 10 based on 8441 reviews. 0
bạo lực học đường là vấn đề muôn thuở của học sinh vn thậm chí cả thế giới . cùng theo dõi câu chuyện 1 thằng trẻ trâu với giấc mơ làm trùm trường để xoáy sâu vào vấn đề đó nhá :3