Long Hỏa Chiến Thần

Long Hỏa Chiến Thần

Long Hỏa Chiến Thần Review Rating: 9.73 out of 10 based on 3644643 reviews. 0
Tác giả : editor - | 20:24 20/02/2019 | 3,644,643 Lượt xem

Long Thần, trên địa cầu tối cường giả, đánh khắp thiên hạ không có đối thủ Thiên Long Viêm Đế. Cũng tại một ngày nào đó, tiến nhập đến một chỗ thần bí không gian, để cho hắn từ Địa Cầu xuyên việt đến Long Hỏa đại lục…