Lâm Phi Truyện – Truyện tranh

Lâm Phi Truyện – Truyện tranh

Lâm Phi Truyện – Truyện tranh Review Rating: 9.87 out of 10 based on 25605 reviews. 0
Lâm phi xuyên không vô tình nhận được Uẩn Nguyên Thạch và Thái Dương Kim Kinh, từng bước mở ra Thượng cổ tiên vương truyền thừa, ở giữa thế giới tiên ma tranh bá, vạn tộc cùng tồn tại, bước lên hành trình trở thành Võ Thần Chí Tôn...