Kotomine shirou và súng ống đạn dược thiếu nữ

Kotomine shirou và súng ống đạn dược thiếu nữ

Kotomine shirou và súng ống đạn dược thiếu nữ Review Rating: 8.87 out of 10 based on 23592 reviews. 0
Tác giả : editor - | 23:38 24/04/2019 | 4,959,030 Lượt xem
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Ngôn tình
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:4,959,030

Lấy xem người khác đau khổ làm sung sướng thiếu niên mục sư cùng muốn trở thành chính nghĩa đồng bạn súng ống đạn dược thiếu nữ vi chủ thể lần thứ năm chén Thánh chiến tranh, hẳn là xem như gần đây ít có thuần khiết hướng đồng nghiệp đi, vô xuyên qua, vô trọng sinh, vô ngoại lai lực lượng hệ thống loạn nhập, chủ thể là Fate, cũng lẫn vào hình nguyệt mặt khác tác phẩm giả thiết.