Kiểm Bảo

Kiểm Bảo

Kiểm Bảo Review Rating: 8.65 out of 10 based on 2442 reviews. 0
Tác giả : editor - | 14:03 17/01/2019 | 729,822 Lượt xem
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Đô thị
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:729,822

Người khác trông nhầm thời điểm, hắn tại kiểm lậu; Người khác kiểm lậu thời điểm, hắn lại tại kiểm bảo!

Thương đỉnh chu di, cùng bích tùy châu, chiến quốc sai kim ngọc mang câu; Tần dũng hán đào, tấn thiếp đường họa, tống từ ti tất khí tú; Trúc mộc nha giác, hoa lê tử đàn, bao la vạn tượng nơi tay trung.

Một quả như ý tiền tài, tạo liền một vị đại cất chứa gia, cũng thư tả một đoạn truyền kỳ!