Khánh Hi Kỷ Sự – Truyện tranh

Khánh Hi Kỷ Sự – Truyện tranh

Khánh Hi Kỷ Sự – Truyện tranh Review Rating: 8.84 out of 10 based on 24901 reviews. 0
Thân là một giới trừ tà hèn mọn trong thâm cung, phụ tá hoàng đế thu lại thuộc địa, trục xuất hung nô, có chí nguyện và tài hoa bình định thiên hạ, dần dần tập hợp xung quanh hắn, đều là các loại thanh niên tài tuấn...