Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân

Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân

Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân Review Rating: 9.82 out of 10 based on 1170095 reviews. 0
Tác giả : editor - | 12:01 26/01/2019 | 1,170,095 Lượt xem
“Ai nha nha, mới có vậy mà tỷ tỷ đã đau lòng a.”Nhìn ba người kia nói đùa thân thiết, làm cho Liễu Mạn Nguyệt và Ngọc Điệm Thu ngồi phía dưới trong lòng không được tự nhiên. Trước mắt, mục đích chủ yếu là cho các tú nữ tới gặp nhau, thì hầu hết mọi người ai cũng không biết ai, nhiều nhất là Thái Hậu biết được vài người là con của vị quan nào, nhưng cũng không đến nỗi thân thiết như thế.Có thể là do nàng ta là nhà mẹ đẻ của Thái Hậu, Thái Hậu cũng nhịn không được ý muốn thân thiết, tình cảnh này xem ở trong mắt hai nữ nhân đặc biệt chướng mắt.Liễu Mạn Nguyệt từ lúc xuyên qua đến bây giờ, còn nhớ rõ cha mẹ ở cái thế giới này, thực sự không có nửa chút thân tình, giống như cha mẹ đời trước coi như không tồn tại. Nàng giống như cô nhi, một thân một người cố gắng sinh tồn trong cái thế giới này.Mà Ngọc Điệm Thu cũng giống vậy, nàng cùng với muội muội Ngọc Điệm Lương từ nhỏ đã không ...