Kamen Rider W Doujinshi Collection – Truyện tranh

Kamen Rider W Doujinshi Collection – Truyện tranh

Kamen Rider W Doujinshi Collection – Truyện tranh Review Rating: 8.72 out of 10 based on 25539 reviews. 0
Chả là mấy hôm trước bạn dọn ổ đĩa, thấy đống dou thì nổi máu trans thôi :3
Tổng hợp những doujinshi mà bạn sưu tập được mấy năm qua của bộ W, không nhiều lắm vì dou được dịch sang tiếng Anh khá ít TT^TT Bạn sẽ cố gắng kiếm trans Jap TT^TT