K – Lost small world – Truyện tranh

K – Lost small world – Truyện tranh

K – Lost small world – Truyện tranh Review Rating: 8.71 out of 10 based on 22273 reviews. 0
Manga dựa trên novel cùng tên, kể về thời niên thiếu của Saruhiko và Misaki.
Tóm tắt ngắn gọn: Tạo nên tiếng vang lớn trong cộng đồng anime, Yata Misaki và Fushimi Saruhiko là hai nhân vật nổi tiếng không những được các thiếu nam yêu mến mà còn rất được các thiếu nữ hâm mộ. Hãy cùng quay về thời niên thiếu của họ, bắt đầu một câu chuyện tình vĩ đại!
Những truyện thuộc seri K project:
• K - Memory of Red
• K - Days of Blue
• K - Stray dog story
• K - Lost small world
• K - The first
• Gakuen K