Huyền Huyễn Chi Hắc Ám Thiên Đế

Huyền Huyễn Chi Hắc Ám Thiên Đế

Huyền Huyễn Chi Hắc Ám Thiên Đế Review Rating: 9.77 out of 10 based on 29473 reviews. 0
Tác giả : editor - | 11:10 11/07/2019 | 5,946,370 Lượt xem

Chu Nguyên, xuyên việt huyền huyễn thế giới, trở thành một tôn Hắc Ám Thiên Đế!

Ngoan Nhân, Liễu Thần? Thu!

Vô Thủy, Đế tôn? Trực tiếp nghiền ép!

Đánh chết Thiên Đế, đạp bằng Thiên Đình, với thời không cuối cùng nghênh kích Hoang Thiên Đế!

Ta là Hắc Ám Thiên Đế, làm chúa tể chư thiên vạn giới!

(Câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, chớ bắt chước.)

❂❂❂ Truyện scan ảnh nên ko đúng được 100%. Và tốc độ ra chương ko nhanh đc…