Huyền Đàn chi Kiếm – Truyện tranh

Huyền Đàn chi Kiếm – Truyện tranh

Huyền Đàn chi Kiếm – Truyện tranh Review Rating: 9.93 out of 10 based on 2586 reviews. 0
Đây là một thế đại kiếm đạo, một thế giới của kiếm! Người giỏi kiếm đạo, thường khiêu chiến với cường giả để nổi tiếng. Con đường trở thành Kiếm Đạo Chí Tôn của Thanh Phong sẽ có những tao ngộ gì?