Hương Dạ Thảo

Hương Dạ Thảo

Hương Dạ Thảo Review Rating: 8.86 out of 10 based on 264980 reviews. 0
Tác giả : editor - | 14:55 07/01/2019 | 264,980 Lượt xem
Mười năm trước, hắn được một nữ cận vệ cứu thoát khỏi cơn binh biến.Từ một kẻ muốn gì được nấy, vạn người kính ngưỡng, trong một đêm hắn mất hết tất cả, địa vị tôn quý, cung son áo gấm, phụ hoàng mẫu hậu và cả, những người hắn tin tưởng nhất. Hắn như kẻ đắm tàu vớ được phao cứu sinh, vị nữ cận vệ đó không chỉ là ân nhân của hắn, là khiên chắn cho hắn mà nàng là người duy nhất hắn có thể tin tưởng, là người duy nhất hắn không cần phòng bị.Thế nên…Hắn co ro nấp trong ổ rơm mục khiến cả người nổi mẩn đỏ, chịu đựng cơn sốt khiến đầu váng mắt hoa, cố cắn môi đến bật máu để bản thân giữ được tỉnh táo. Hắn quyết ý đợi nàng.Nữ cận vệ hắn mới vừa gặp mặt kia đã bất chấp tính mạng cứu hắn, so với hoàng thúc mà hắn tin tưởng lại đáng tin vạn phần. Nàng cõng hắn suốt đêm, lại vì hắn mà chạy đi tìm thuốc. Lúc nàng trở về, hắn nhớ rõ trên người nàng có thêm hai vết ...