Hùng Khởi Võ Hiệp Thế Giới

Hùng Khởi Võ Hiệp Thế Giới

Hùng Khởi Võ Hiệp Thế Giới Review Rating: 9.74 out of 10 based on 26987 reviews. 0
Tác giả : editor - | 07:40 20/06/2019 | 5,529,724 Lượt xem

Xuyên qua thành một phái Chưởng môn, kết quả trong phái chỉ còn một cái khuyên chính mình chạy trốn tiểu sư muội…

Chờ chút!

Nguyên lai đại gia có thể xuyên qua đến thế giới võ hiệp, chờ ta mạnh mẽ lên, sáng sớm ngày mai lại quyết định sau không muộn ah!

Bất Quần ah, còn không qua đây bái kiến sư thúc?

A Ngưu ngươi tốt, ta gọi Trương Vô Kỵ!

Chết còn không sợ, còn sợ tại Liên Thành thế giới làm người tốt?

Xạ điêu manh mối Bát Tư Ba, thời loạn lạc nhi tử thành Thái Tổ.

Long Tiếu Vân bài binh khí phổ, không rõ nhân sĩ cười giang hồ.

Cảnh báo những bạn thích sự logic, chính xác và thanh niên nghiêm túc không nên đọc. Truyện này xem qua 1 chút thấy có yy với 1 chút giọng văn hài hài.