Hỗn Độn Chí Tôn

Hỗn Độn Chí Tôn

Hỗn Độn Chí Tôn Review Rating: 8.79 out of 10 based on 29464 reviews. 0
Tác giả : editor - | 11:08 11/07/2019 | 5,945,025 Lượt xem

Bụng giấu vạn quyển sách thiếu niên thiên tài Vân Phi, ngoài ý muốn lưu lạc dị giới, Thái Cực quyền đại phóng thần uy, phần tử lý luận sáng tạo luyện đan, kỹ thuật điện tử chỉ đạo trận pháp, mượn khoa học hiện đại kỹ thuật kiến thức dương oai dị giới, đi truy tìm Bàn Cổ, Nữ Oa dấu chân…

#Cảnh Giới

Võ Đồ, Võ Sĩ, Võ Sư, Đại Võ Sư, Võ Tông, Võ Tôn, Võ Đế, Võ Hoàng, Võ Thánh