Hokage Chi Hoàn Mỹ Nhãn Thuật

Hokage Chi Hoàn Mỹ Nhãn Thuật

Hokage Chi Hoàn Mỹ Nhãn Thuật Review Rating: 9.83 out of 10 based on 25808 reviews. 0
Tác giả : editor - | 22:19 12/06/2019 | 5,331,151 Lượt xem

Hokage Ninja — One Piece –?

Xuyên việt đến Hokage Thế giới, phụ thân vì Uchiha, mẫu thân cũng là Hyuga.

Làm Uchiha cùng Hyuga huyết mạch hoàn mỹ dung hợp lúc, ra đời hoàn mỹ nhất nhãn thuật… Chuyển Sinh Sharigan!

Khám phá tất cả nhược điểm, đại biểu chết điểm cùng tuyến. Thậm chí có thể khám phá thời không, Tả Nhãn chưởng khống không gian, mắt phải chưởng khống thời gian!