Hoàng Hậu Bỏ Trốn

Hoàng Hậu Bỏ Trốn

Hoàng Hậu Bỏ Trốn Review Rating: 9.65 out of 10 based on 2815801 reviews. 0
Tác giả : editor - | 23:42 16/02/2019 | 2,815,801 Lượt xem
"Đường hạ người phương nào?" Ngồi ở đường thượng - Diêm vương uy nghiêm - thẩm vấn. Diêm vương điện lý ngưu đầu mã diện, tiểu quỷ phán quan tất cả đều chìn chăm chú quỳ gối trung gian - nữ tử. Nữ tử mãnh liệt ngẩng đầu, một cái cơ trí, bối rối địa đạo: "Đây là na?""Lớn mật, đây là Diêm vương điện." Ngưu nhức đầu a một tiếng.Nàng kia đảo trừu thuần nhất lương khí, "Ta là chết như thế nào?""Bị độc chết -." Ngưu đầu lạnh lùng trả lời."Ngươi là người phương nào, phương nào nhân sĩ." Diêm vương lại lần nữa uy nghiêm - vấn."Ta gọi là Hồng nhi, từ nhỏ nhất định cô nhi, không biết bản thân là người ở nơi nào." Thật đáng thương a, bản thân là người ở nơi nào ...