Hiệp Khách Hành

Hiệp Khách Hành

Hiệp Khách Hành Review Rating: 9.67 out of 10 based on 440067 reviews. 0
Tác giả : editor - | 11:09 12/01/2019 | 440,067 Lượt xem
Ðinh Bất Tứ hỏi: -Thế thì sao nhưng bạn đồng đạo bị giết chết, thi thể lại không trả về quê quán. Long đảo chúa lắc đầu đáp: -Ðinh tiên sinh nói vậy là sai. Những lời đồn ở dọc đường sao có thể tin hết được. Ðinh Bất Tứ lại hỏi: -Theo lời Long đảo chúa thì sao bao nhiêu tay cao thủ võ lâm không có tội gì thì chẳng một người nào chết ư! Ha ha! Thật đáng buồn cười! Long đảo chúa cũng ngửa mặt lên trời cả cười nhại lại: -Ha ha, thật là đáng buồn cười. Ðinh Bất Tứ ngạc nhiên hỏi: -Sao lại cười? Long đảo chúa cười đáp: -Ðinh tiên sinh là tân khách của đệ đảo. Tiên sinh nói là đáng buồn thì tại hạ cũng lên tiếng phụ họa là đáng buồn cười. Ðinh Bất Tứ nói: -Trong vòng ba mươi năm trời những tay cao thủ võ lâm đến đảo Long Mộc ăn cháo Lạp Bát không đủ cả ngàn cũng phải tám trăm, theo lời Long đảo chúa, đã được bình ...