Hiệp Hành Thiên Hạ

Hiệp Hành Thiên Hạ

Hiệp Hành Thiên Hạ Review Rating: 8.61 out of 10 based on 2204 reviews. 0
Tác giả : editor - | 01:04 09/01/2019 | 349,663 Lượt xem

Thể loại: Tân Phái Võ Hiệp.

Võ hiệp chưa từng chết đi, hiệp, vẫn luôn tại trong lòng, hiệp không nhất định cần phải là xã hội phong kiến, thậm chí không nhất định phải là có môn phái, có giang hồ, hiệp, kỳ thật là của chúng ta mộng, cái loại nầy gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, cái loại nầy mười năm mài Nhất Kiếm mộng.

Quyển sách này bắt đầu, đã kêu làm Thập Niên Nhất Kiếm, câu chuyện phát sinh ở một cái tên là Nhất Kiếm trong đại học…