Hello, Hello and Hello – Truyện tranh

Hello, Hello and Hello – Truyện tranh

Hello, Hello and Hello – Truyện tranh Review Rating: 9.79 out of 10 based on 24573 reviews. 0
Đây là câu chuyện mà mỗi tuần tôi tìm rồi lại đánh mất cuộc tình suốt 214 tuần.Còn đây là câu chuyện mà trong 4 năm qua, mình chỉ yêu một và chỉ một cuộc tình mà thôi.