Gió Xuân Vô Tình

Gió Xuân Vô Tình

Gió Xuân Vô Tình Review Rating: 9.51 out of 10 based on 1945266 reviews. 0
Tác giả : editor - | 08:45 14/02/2019 | 1,945,266 Lượt xem
Nói đến chuyện bất hòa từ xưa đến nay của Nghi Huyên cùng Thương Hàn, thực ra cũng không hẳn là “từ xưa đến nay” đều nghiêm trọng như thế. Bọn họ là đồng môn nhưng không cùng thầy. Mặc dù lớn lên cùng nhau từ bé, nhưng cũng không quen thân. Sư phụ của Thương Hàn là Vân Ẩn Thượng Nhân, ngoài ra Vân Ẩn còn có một nữ đệ tử khác, tên là Phương Thanh. Vân Ẩn thân là Chưởng môn cho nên khá là nghiêm khắc đối với đồ nhi. Thương Hàn cùng Phương Thanh từ nhỏ thường tu luyện cùng nhau, nên tính nết cũng lạnh nhạt giống nhau, bởi vậy nên rất ít khi chơi đùa cùng đệ tử khác. Nhưng cũng vì vậy mà tu vi của Thương Hàn và Phương Thanh hơn xa các đệ tử cùng thế hệ. Nhất là Thương Hàn, kiếm thuật cùng đạo pháp đều nổi bật, và rất được Chưởng môn coi trọng, các đệ tử khác cũng lấy hắn như Thiên Lôi sai đâu đánh đó (câu thành ngữ TQ). Còn cô khi đó, số lần chào hỏi với vị sư huynh này ...