Gả Cho Anh Trai Người Thực Vật Của Nam Chính

Gả Cho Anh Trai Người Thực Vật Của Nam Chính

Gả Cho Anh Trai Người Thực Vật Của Nam Chính Review Rating: 8.79 out of 10 based on 5892433 reviews. 0
Tác giả : editor - | 16:19 29/01/2020 | 5,892,433 Lượt xem
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Triển Thanh Việt không ngờ mới hỏi như vậy đã chọc Ninh Thu Thu tức khí. Đối với hắn, người nói dối, trừ phi anh ta có biện pháp chắc chắn bảo đảm bản thân nói dối không bị nhìn thấu, bằng không ngay từ đầu anh ta phải chuẩn bị tốt trường hợp bị phát hiện, cô thẹn quá hoá giận như vậy, thật ra có điểm ngoài dự kiến của hắn. Hắn đang nghĩ, nếu lúc này hắn nói chúng ta căn bản không kết hôn, thì không biết đối phương sẽ phản ứng gì đây...... Nhất định phản ứng này sẽ còn uy lực hơn cả vũ khí hạt nhân mất, hiện tại hắn nửa người bất động, vẫn là không nên đắc tội với sư tử, cho nên Triển Thanh Việt biết nghe lời phải nói: "Xin lỗi, là tôi không đúng." Ninh Thu Thu thật sự sinh khí, bộ dáng ngọt nhạt không ăn: "Xin lỗi cũng vô dụng, anh dù có biết tôi nói dối ...