Fist of Legend – Truyện tranh

Fist of Legend – Truyện tranh

Fist of Legend – Truyện tranh Review Rating: 8.74 out of 10 based on 17576 reviews. 0
Nội dung truyện Fist of Legend:
Số phận đưa đẩy khiến một người đàn ông phải tham gia vào một cuộc chiến có tên " Nắm đấm Huyền Thoại " nơi những võ sĩ đường phố bị lãng quên, khai thác lại sự tuyệt vọng của họ và giành đến vị trí vinh quang nhất . và ước muốn lấy được 1000 đô la của nhân vật chính để cứu lấy con gái của mình