Đông Hoa Đế Quân

Đông Hoa Đế Quân

Đông Hoa Đế Quân Review Rating: 9.55 out of 10 based on 1078105 reviews. 0
Tác giả : editor - | 17:34 25/01/2019 | 1,078,105 Lượt xem
Edit: SunliaBối cảnh chuyện xưa: Viết tiếp kết cục, không liên quan với ngoại truyện.Công nguyên năm 578, sau khi Vũ Văn Ung tiêu diệt Tề Quốc, tự mình dẫn đại quân thảo phạt Đột Quyết, chuyện xưa bắt đầu ```Chưa bao giờ ngừng tìm kiếm Thanh Khóa, dù là ngự giá thân chinh. hành trình Thảo phạt đã hơn một tháng, thỉnh thoảng có người Vũ Văn Ung phái đi hồi báo lại, mà đáp án như cũ là không có tin tức. Vũ Văn Ung sớm thành thói quen với câu trả lời như vậy, chỉ là từ thái độ nóng nảy, bất an lúc ban đầu biến thành thói quen, tiếp thu.Dù sao, bất luận như thế nào, đều phải tìm kiếm tiếp, khả năng, đây sẽ là việc suốt đời của Vũ Văn Ung.Đứng ngây người ở trước bản đồ trong doanh trướng một lúc lâu, tuy Sở Lâm Tây không đành lòng quấy rầy hắn, lại cũng không thể lại trì hoãn, chỉ có thể thật cẩn thận hô: “Hoàng Thượng.”Vũ Văn Ung phục hồi tinh thần lại: “Nói.”“Phía sau tới báo, tiếp viện viện quân quân lương bên ta đã bị mật thám Đột Quyết ám ...