Đoạt Hồn Kỳ

Đoạt Hồn Kỳ

Đoạt Hồn Kỳ Review Rating: 8.75 out of 10 based on 167499 reviews. 0
Tác giả : editor - | 23:27 06/01/2019 | 167,499 Lượt xem
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Kiếm hiệp
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:167,499
Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu bất giác lại cẩn thận kiểm soát một lần chót nữa, nhưng lần này lão thình lình run bắn người lên, bộ mặt già nua của lão đỏ ửng lên vì thẹn!Thì ra, tuy trên thân Cửu Bát chỉ phi ma Tư Không Diêu không thấy dị trạng gì lạ lùng, nhưng ngọn binh khí độc đáo nhất của lão là Liên hoàn kim tố nhật nguyệt song luân, trong hai đầu bánh nhật nguyệt ấy, đã bị Nam bút Gia Cát Dật thi triển thủ pháp lên ngọn binh khí quái dị này từ hồi nào rồi!Giữa trung tâm của đầu bánh nhật luân ấy, đã bị Nam bút Gia Cát Dật dùng lối chữ thảo viết lên một chữ Thành, còn trung tâm của bánh nguyệt luân, cũng bị Nam Bút viết lên một chữ Ngộ, cũng lối chữ thảo!Ngọn nhật nguyệt song luân này của Tư Không Diêu, nguyên là một loại binh khí chế tạo bằng thép tinh, cứng rắn vô ngần, thực ra khó mà ăn mực, nhất lại là thứ mực loãng như nước! Nhưng trong lúc Gia Cát Dật vung tay lia ...