Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Truyện tranh

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Truyện tranh

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống – Truyện tranh Review Rating: 8.83 out of 10 based on 25733 reviews. 0
Một hồi tai nạn xe cộ, khiến giang bạch xuyên không tới 1 "chính mình khác" tại thế giới song song! Có siêu BUG lai lịch không rõ + không gì không làm được Đại Kiêu Hùng Hệ Thống !? Từ đây đường đời của Giang Bạch Lóe Sáng Chói Lọi