Đô Thị Chi Từ Hồng Hoang Thế Giới Trở Về

Đô Thị Chi Từ Hồng Hoang Thế Giới Trở Về

Đô Thị Chi Từ Hồng Hoang Thế Giới Trở Về Review Rating: 9.78 out of 10 based on 3707778 reviews. 0
Tác giả : editor - | 19:15 20/02/2019 | 3,707,778 Lượt xem

địa cầu phàm nhân Giang Bắc, bởi vì tại một đợt hào môn cạnh tranh phân tranh bên trong bị bắn chết, xuyên qua Hồng Hoang thế giới.

Từng cùng Bàn Cổ xưng bạn, Hồng Quân tôn hắn làm sư. Từng điểm hóa Lục Thánh, gặp qua Long Hán đại kiếp. Từng chém qua U Minh, gặp qua Vu Yêu huyết chiến.

Năm tháng dài dằng dặc đi qua, Hồng Hoang đệ nhất cường giả Giang Bắc, vì đột phá Thần Đạo Cảnh, lúc độ kiếp, trở lại mình 18 tuổi thì.

Một năm này, cha mẹ của hắn khoẻ mạnh, lại thoi thóp sống sót, bị mẫu thân trong gia tộc quyền quý giẫm đạp lên trên mặt đất.

Một năm này, hắn người yêu nhất, còn chưa té lầu chết đi. Bi kịch cũng không phát sinh

Một năm này, hắn trọng sinh, mang theo sức mạnh vô thượng, nhuộm máu sông lớn, cọ rửa khuất nhục.
PS: Copy nguyên bên truyencv đoạn mở đầu, sự thật là bên đó nó chơi vào vip mà ta lại có text đến 500bi sao phải khổ nhỉ các bợn.