Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Truyện tranh

Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Truyện tranh

Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới – Truyện tranh Review Rating: 9.91 out of 10 based on 19687 reviews. 0
Nội dung truyện Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới:
Sinh viên đại học phổ thông- Lâm Hải, sau khi cập nhật Wechat, bị lôi kéo vào nhóm giao dịch của Thiên Đình, Cuộc sống từ nay trở về sau trở nên nhiều màu sắc, quả bàn đào đổi lấy mặt nạ đắp mặt, Kim Đan đổi thuốc lá, thứ lỗi KHÔNG BÁN CHIU!