Đến Từ Địa Ngục Nam Nhân

Đến Từ Địa Ngục Nam Nhân

Đến Từ Địa Ngục Nam Nhân Review Rating: 9.56 out of 10 based on 2420 reviews. 0
Tác giả : editor - | 14:03 17/01/2019 | 728,965 Lượt xem
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Đô thị
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:728,965

Tinh Không Ma Đế, trọng sinh trở về!

Địch nhân, phải quỳ!!

Mỹ nữ, muốn nằm!

“Ta là Ma, Dĩ Thần Vi Nô, Dĩ Tiên Vi Phó! Không phục? Vậy thì giết tới ngươi phục!” —— Dạ Phong!

P/s: Main rất giết người như ngóe thích hợp cho đạo hữu nào ưa sát phạt.