Deadpool – Truyện tranh

Deadpool – Truyện tranh

Deadpool – Truyện tranh Review Rating: 9.89 out of 10 based on 19753 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Adventure, Horror
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:4,314,746
Nội dung truyện Deadpool:
Nhìn cái giề, anh đây Deadpool đây, mún thông não à? vậy thì vào đọc ngay đê mấy đứa, kakaka