Deadpool: Suicide Kings – Truyện tranh

Deadpool: Suicide Kings – Truyện tranh

Deadpool: Suicide Kings – Truyện tranh Review Rating: 8.78 out of 10 based on 17569 reviews. 0
Nội dung truyện Deadpool: Suicide Kings:
Wade Wilson aka Deadpool aka The Comedian Crimson là một lính đánh thuê. Trong phần này gã được thuê bởi một người tên Conrad nhưng "Đời không như là mơ".....