Đây Chính Là Vô Địch

Đây Chính Là Vô Địch

Đây Chính Là Vô Địch Review Rating: 9.99 out of 10 based on 23222 reviews. 0
Tác giả : editor - | 08:43 22/04/2019 | 4,894,699 Lượt xem

Cái gì mới thật sự là vô địch?

Vô địch chân chính chính là không cần tu luyện, không cần Thần khí pháp bảo, không được chơi sáo lộ, không cần hệ thống.

Không được quản địch nhân là người nào, là thực lực gì, toàn bộ một quyền xong!

Đây chính là vô địch!

Cvt: Càng đọc càng thú vị. Truyện được đọc giả Trung đánh giá khá cao, đề cử và đánh thưởng nhiều hơn cơ số đại thần. Minh chủ đã xuất hiện vài vị. Cmt cũng đc rất nhiều dù là truyện mới. Nhiều Thần Nông đã thử độc và đều cho đánh giá tốt.

(ง •̀_•́) ง Cảnh giới trong truyện: Vũ Linh, Binh Vũ Linh, Tướng Vũ Linh, Quân Vũ Linh, Vương Vũ Linh,…