Đại Phù Triện Sư

Đại Phù Triện Sư

Đại Phù Triện Sư Review Rating: 8.92 out of 10 based on 32378 reviews. 0
Tác giả : editor - | 18:32 04/12/2019 | 6,436,080 Lượt xem
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Ngôn tình
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:6,436,080

Thần bí đảo hoang, không cam lòng trói buộc, hướng tới tự do thiếu niên.

Chim chóc liền muốn tự do bay lượn ở trời xanh mây trắng ở giữa ——

Tiểu Bạch đồng học đại phù triện sư chi đường.