Đại Ca Giang Hồ – Truyện tranh

Đại Ca Giang Hồ – Truyện tranh

Đại Ca Giang Hồ – Truyện tranh Review Rating: 8.94 out of 10 based on 22035 reviews. 0
Bạo Long là một nhân vật Hắc Đạo. Hắn là một kẻ đặc biệt. Sức mạnh, trí tuệ, cuộc đời... người thường không cách nào lý giải nổi. Nhưng hắn bị bệnh nan y, chỉ còn sống được 96 tiếng, hắn phải trả thù.