Cổ Kiếm Tiên Tung

Cổ Kiếm Tiên Tung

Cổ Kiếm Tiên Tung Review Rating: 8.93 out of 10 based on 5500338 reviews. 0
Tác giả : editor - | 21:53 29/07/2019 | 5,500,338 Lượt xem

Thời đại thượng cổ, Xi Vưu hái kỳ trân, dẫn sinh hồn đúc kiếm, làm tức giận Thiên Hoàng Phục Hy, quyết định diệt hắn toàn tộc, Nữ Oa không đành lòng hắn họa, xếp đặt hắn thân thuộc tại địa giới U Đô.

Trong đó bộ phận tộc nhân không muốn di chuyển, phân ra hai chi lưu tại nhân giới, một nhánh tự cho là Cửu Lê, quyết chí thề đúc ra Phục Hy hung kiếm đủ để tàn sát Thiên Hoàng, sau không biết tung tích.

Một nhánh tự cho là Tịnh Kiếm, lo lắng Thượng Cổ hung kiếm họa loạn thế gian, lập chí đúc ra khắc chế hung kiếm Thần binh, sau bị diệt tộc, chỉ có một con nối dõi tồn còn sót lại hậu thế.

Đã có mấy trăm vạn chữ hoàn thành kinh nghiệm, nhân phẩm tuyệt đối bảo đảm, yên tâm thu gom xem.

Cảnh giới:
Nạp Khí Sinh Tinh
Luyện Tinh Hóa Khí
Luyện Khí Hóa Thần
Tam Hoa Tụ Đỉnh
Ngũ Khí Triều Nguyên
Tiên Căn Tương Dung